Khi nói đến dầu nhớt tổng hợp hoặc bán tổng hợp là ta đang đề cập đến thành phần cơ bản của dầu nhớt, đó là dầu gốc (thành phần còn lại là các phụ gia).

Dầu gốc được chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 tinh chế bằng trích ly dung môi, độ tinh khiết kém, còn nhiều lưu huỳnh. Nhóm 2 tinh chế bằng chưng cất phân đoạn, có xử lý hydro làm no mạch carbon và khứ tạp chất. Dầu gốc nhóm 2 có độ tinh khiết cao hơn nhưng vẫn là hỗn hợp mạch carbon dài ngắn khác nhau. Nhóm 3 có bổ sung thêm công đoạn Hydrocracking. Bác nào học hóa để ý sẽ biết đây là quá trình đồng phân hóa làm biến đổi cấu trúc mạch carbon về thành một dạng cấu trúc đồng nhất. Nhóm 3 trở đi được gọi là “tổng hợp” do có phản ứng hóa học để kiểm soát tính chất sản phẩm ở mức độ phân tử.

“Bán tổng hợp” là dầu gốc pha trộn giữa nhóm 1 và nhóm 3. “Tổng hợp” là dùng 100% dầu gốc nhóm 3 trở lên. Nếu dùng nhóm 4,5 các hãng thường thêm chữ “Fully Synthetic” để phân biệt.

Wolver 4T sản phẩm trên toàn cầu là bán tổng hợp. Sản phẩm sản xuất cho Việt Nam là tổng hợp, được sản xuất riêng cho nhu cầu của thị trường trọng điểm về xe máy.